Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 9 / Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại Tiếp Theo | Văn Mẫu

Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại Tiếp Theo | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) (Bài làm của học sinh Lê Nguyên Vũ)

Đề bài: Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại Tiếp Theo | Văn Mẫu

Bài Làm

I. PHƯƠNG CHÂM QUAN HỆ

– Câu thành ngữ Ông nói gà, bà nói vịt dùng để chỉ tình huống hội thoại mà trong đó mỗi người nói một đằng, không khớp với nhau, không hiểu nhau.

– Nếu như xuất hiện tình huống hội thoại này thì con người sẽ không giao tiếp với nhau được và những hoạt động xã hội sẽ trở nên rối loạn.

>> XEM THÊM: Soạn Bài Hội Thoại Tiếp Theo

>> XEM THÊM: Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại

II. PHƯƠNG CHÂM CÁCH THỨC

Câu 1: 

– Các thành ngữ: + Dây cà ra dây muống dùng để chỉ cách nói dài dòng, rườm rà.

                         + Lúng búng như ngậm hột thị chỉ cách nói ấp úng, không thành lời, không rành mạch.

– Những cách nói này làm cho người nghe khó tiếp nhận hoặc tiếp nhận không đúng nội dung được truyền đạt. Như vậy giao tiếp sẽ không đạt kết quả mong muốn

– Khi giao tiếp, cần chú ý tới cách nói ngắn gọn, rành mạch.

Câu 2: 

a) Có thể hiểu câu  Tôi đồng ý với những nhận định về truyện ngắn của ông ấy theo hai cách:

– Cách 1: Xác định cụm từ “của ông ấy” bổ nghĩa cho “nhận định”. Câu trên có thể hiểu là: Tôi đồng ý với những nhận định của ông ấy về truyện ngắn.

– Cách 2: Xác định cụm từ “của ông ấy” bổ nghĩa cho “truyện ngắn”. Câu trên có thể hiểu là: Tôi đồng ý với những nhận định của ai đó về truyện ngắn của ông ấy (Do ông ấy sáng tác).

b) Để người nghe không hiểu lầm có thể chọn một trong các cách sau:

  • Tôi… của ông ấy về truyện ngắn.
  • Tôi… nhận định về truyện ngắn mà ông ấy sáng tác.
  • Tôi… nhận định của các bạn về… truyện ngắn của ông ấy.

c) Khi giao tiếp, nếu không vì một lý do đặc biệt thì không nên nói những câu mà người nghe có thể hiểu theo nhiều cách (Cách nói mơ hồ).

III. PHƯƠNG CHÂM LỊCH SỰ

– Hai người đều không có tiền bạc nhưng cả hai đều cảm nhận được tình cảm mà người kia đã giành cho mình, đó là tình cảm: Tôn trọng, chân thành và quan tâm đến người khác.

– Trong giao tiếp, cần phải tôn trọng người đối thoại (Dù hoàn cảnh, địa vị xã hội của người đối thoại như thế nào đi nữa, không nên cảm thấy người đối thoại thấp kém hơn mình mà dùng những lời lẽ thiếu tịch sự).

sona bai cac phuong cham hoi thoai tiep theo
Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại Tiếp Theo | Văn Mẫu

IV. LUYỆN TẬP

Bài tập 1: 

– Những câu tục ngữ, ca dao đó, cha ông ta muốn khẳng định vai trò của ngôn ngữ trong đời sống và khuyên chúng ta trong giao tiếp nên dùng những lời lẽ lịch sự, nhã nhặn.

– Một số câu tục ngữ, ca dao có nội dung tương tự:

+ Chim khôn… dễ nghe.

+ Vàng… thử lời.

+ Chẳng được miếng thịt miếng xôi

Cũng chẳng được lời nói cho nguôi tấm lòng.

Loading...

+ Một lời nói quan tiền, thúng thóc, một lời nói dùi đục cẳng tay.

+ Một câu nhịn là chín câu lành.

Bài tập 2: Phép tu từ  TV có liên quan trực tiếp tới phương châm lịch sự là: Phép nói giảm, nói tránh.

Ví dụ: Cụ ấy đã chết cách đây 10 năm.

-> Cụ ấy đã khuất núi 10 năm rồi. 

Bài tập 3:

a) … nói mát.            d) … nói leo.

b) … nói hớt.             e) … nói ra đầu, ra đũa.

c) … nói móc.

– Cách nói a, b, c, d có liên quan tới phương châm lịch sự, cách nói e có liên quan đến phương châm cách thức.

Bài tập 4:

a) Người nói chuẩn bị hỏi về một vấn đề không đúng vào đề tài mà 2 người đang trao đổi. Tránh để người nghe hiểu rằng mình không tuân thủ phương châm quan hệ.

b) Đôi khi, vì một lý do nào đó, người nói phải nói một điều mà nghĩ là điều đó sẽ làm tổn thương thể diện của người đối thoại. Để giảm nhẹ ảnh hưởng tới người nghe, người nói dùng cách diễn đạt này – Phương châm lịch sự.

c) Những cách nói Đừng nói leo, … với tôi báo hiệu cho người nghe biết rằng người đó đã không tuân thủ phương châm lịch sự và cần phải chấm dứt.

Bài tập 5:

– Giải thích nghĩa của các thành ngữ.

    + Nói băm nói bổ: nói bộp chát, xỉa xói, thô bạo.

    + Nói như đấm vào tai: nói mạnh, trái ý người khác, khó tiếp thu

    + Điều nặng tiếng nhẹ: nói trách móc chỉ chiết

    + Nửa úp nửa mở: thái độ mập mờ, ỡm ờ, không nói hết ý

    + Mồm loa tép nhảy: lắm lời, đanh đá, nói át người khác

    + Đánh trống lảng: lảng ra, né tránh, không muốn vào tham dự một việc nào đó, không muốn đề cập đến một vấn đề nào đó mà người đối thoại đang trao đổi.

– Các phương châm có liên quan trực tiếp:

    + Phương châm lịch sự: nói băm nói bổ; nói như đấm vào tai; điều nặng tiếng nhẹ; mồm loa mép giải; nói như dùi đục chấm mắm cáy

    + Phương châm cách thức: nửa úp nửa mở.

    + Phương châm quan hệ: đánh trống lảng.

>> XEM THÊM: Soạn Bài Hội Thoại

>> XEM THÊM: Soạn bài Xưng hô trong hội thoại

Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại Tiếp Theo | Văn Mẫu
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

Soạn Bài Kiểm Tra Về Thơ Và Truyện Hiện Đại | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Kiểm tra về thơ và truyện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *