Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 9 / Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại | Làm Văn Mẫu

Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại | Làm Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Các phương châm hội thoại (Bài làm của học sinh Phạm Minh Thư)

Đề bài: Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại | Làm Văn Mẫu

Bài Làm

I. PHƯƠNG CHÂM VỀ LƯỢNG

Câu 1: 

a) Câu trả lời không làm cho An thoả mãn vì nó mơ hồ về ý nghĩa. An muốn biết Ba học bơi ở địa điểm nào “ở đâu?” chứ không phải An hỏi bơi là gì. Bản thân từ bơi đã có thông tin ở dưới nước.

Câu trả lơi, ví dụ: “Mình học bơi ở bể bơi của Nhà máy nước”.

soan bai cac phuong cham hoi thoai
Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại | Làm Văn Mẫu

>> XEM THÊM: Soạn Bài Hội Thoại

>> XEM THÊM: Soạn bài Xưng hô trong hội thoại

II. PHƯƠNG CHÂM VỀ CHẤT

Câu 1:

a) Phê phán tính nói khoác.

b) Trong giao tiếp, không nên nói những điều mà mình không tin là đúng sự thật-trái với điều ta nghĩ.

III. LUYỆN TẬP

Bài tập 1:

a) … gia súc nuôi ở trong nhà.

-> Lặp từ ngữ gia súc-nuôi ở trong nhà (Thừa)

b) … loài chim có hai cánh.

-> Thừa cụm từ “có hai cánh” vì đó là đặc điểm của loài chim.

Bài tập 2:

a)… nói có sách, mách có chứng.

b)… nói dối.

c)… nói mò.

d)…nói nhăng, nói cuội.

e)… nói trạng.

=> Đều chỉ cách nói tuân thủ hoặc vi phạm phương châm về chất.

Bài tập 3: Ở đây phương châm về lượng đã không được tuân thủ vì câu hỏi “Rồi có nuôi được không?”-> Thừa.

Bài tập 4: 

Loading...

a) Các từ ngữ này được sử dụng trong hội thoại để bảo đảm tuân thủ phương châm về chất nhằm báo cho người nghe biết là tính xác thực của nhận định hay thông tin mình đưa ra chưa được kiểm chứng.

b) Sử dung các từ ngữ này trong diễn đạt để tuân thủ phương châm về lượng: Báo cho người nghe biết việc nhắc lại nội dung đã cũ là do chủ ý của người nói.

Bài tập 5:

– Ăn đơm nói đặt: nói theo cách vu khống, đặt điều, bịa chuyện cho người khác

– Ăn ốc nói mò: nói không có căn cứ.

– Ăn không nói có: nói theo cách vu khống, bịa đặt.

– Cãi chày cãi cối: cố tranh cãi, nhưng không có lý lẽ thuyết phục, đúng đắn.

– Khua môi múa mép: nói ba hoa, khoác lác.

– Nói dơi nói chuột: nói lăng nhăng linh tinh, không xác thực.

– Hứa hươu hứa vượn: hứa hẹn lấy lòng nhưng không thực hiện.

Các thành ngữ trên đều chỉ những trường hợp vi phạm phương châm về chất. Phải tránh những cách nói, nội dung nói được chỉ ra trong các thành ngữ trên.

>> XEM THÊM: Soạn Bài Hội Thoại Tiếp Theo

>> XEM THÊM: Soạn bài Các phương châm hội thoại tiếp theo

Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại | Làm Văn Mẫu
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

Soạn Bài Kiểm Tra Về Thơ Và Truyện Hiện Đại | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Kiểm tra về thơ và truyện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *