Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 9 / Soạn Bài Cách Dẫn Trực Tiếp Và Cách Dẫn Gián Tiếp | Văn Mẫu

Soạn Bài Cách Dẫn Trực Tiếp Và Cách Dẫn Gián Tiếp | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp (Bài làm của học sinh Phan Thanh Hưng)

Đề bài: Soạn Bài Cách Dẫn Trực Tiếp Và Cách Dẫn Gián Tiếp | Văn Mẫu

 Bài Làm

I. CÁCH DẪN TRỰC TIẾP

Câu 1: 

– Phần in đậm ở đoạn (a) là lời nói, vì trước đó có từ nói trong phần lời của người dẫn.

– Dấu hiệu: được tách ra khỏ phần câu đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép (“   ”)

Câu 2:

– Ở đoạn (b), phần câu in đậm là ý nghĩ, vì trước đó có từ “nghĩ”.  

– Dấu hiệu tách hai phần câu cũng là dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

Câu 3: Trong cả hai đoạn trích có thể thay đổi vị trí giữa các bộ phận in đậm với bộ phận đứng trước nó. Hai bộ phận ấy ngăn cách với nhau bằng dấu ngoặc kép và dấu ( – ). Cụ thể là:

a: … “Đấy, bác … là gì” – Cháu nói.

b:  “Khách tới bất ngờ, …chẳng hạn” – Hoạ sỹ nghĩ thầm.

II. CÁCH DẪN GIÁN TIẾP

Câu 1: Đoạn (a), phần câu in đậm là lời nói: Nội dung của lời khuyên như có thể thấy ở từ khuyên trong phần lời của người dẫn. Không có dấu hiệu ngăn cách phần này.

Câu 2: Đoạn (b), bộ phận câu in đậm là ý nghĩa (Trước đó có từ hiểu).  Giữa phần ý nghĩ và phần lời của người dẫn có từ rằng. Có thể thay từ rằng bằng từ .

III. LUYỆN TẬP

Bài tập 1:

– Đoạn (a), lời dẫn A! Lão già tệ lắm!…mày à?. Đây là lời nói của cậu Vàng mà lão Hạc gán cho nó.

-> Lời dẫn trực tiếp.

– Đoạn (b), lời dẫn Cái vườn này … còn rẻ cả. Đây là ý nghĩ của lão Hạc (Trước đó có ngữ Lão tự bảo rằng).

-> Lời dẫn trực tiếp.

Soan Bai Cach Dan Truc Tiep Va Cach Dan Gian Tiep
Soạn Bài Cách Dẫn Trực Tiếp Và Cách Dẫn Gián Tiếp | Văn Mẫu

Bài tập 2:

Loading...

a) Dẫn trực tiếp: Trong “Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức II của Đảng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: Chúng ta … anh hùng.

– Dẫn gián tiếp. Trong “Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức II của Đảng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy tiêu biểu của một dân tộc anh hùng

b) Dẫn trực tiếp: Trong cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh… thời đại”, đồng chí Phạm Văn Đồng viết: Giản dị … làm được.

– Dẫn gián tiếp. Trong cuốn sách “Chủ tịch …”, đồng chí Phạm Văn Đồng khẳng định rằng hủ Tịch giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong và cũng rất giản dị trong lời nói, bài viết vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được.

c) Dẫn trực tiếp: Trong cuốn “Tiếng Việt … dân tộc”, ông Đặng Thai Mai khẳng định Người Việt Nam …của mình.

– Dẫn gián tiếp. Trong cuốn “Tiếng Việt … dân tộc”, ông Đặng Thai Mai cho rằng người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đu và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình.

Bài tập 3:

Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn nói hộ với chàng Trương rằng nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, thì xin lập một đàn giải oan ở bến sông rồi đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, nàng sẽ trở về.

>> XEM THÊM: Làm Văn Mẫu

Soạn Bài Cách Dẫn Trực Tiếp Và Cách Dẫn Gián Tiếp | Văn Mẫu
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

Soạn Bài Kiểm Tra Về Thơ Và Truyện Hiện Đại | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Kiểm tra về thơ và truyện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *