Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 10 / Soạn Bài Đặc Điểm Của Ngôn Ngữ Nói Và Ngôn Ngữ Viết | Văn Mẫu

Soạn Bài Đặc Điểm Của Ngôn Ngữ Nói Và Ngôn Ngữ Viết | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết  (Bài làm của học sinh Phạm Duy Quang)

Đề bài: Soạn Bài Đặc Điểm Của Ngôn Ngữ Nói Và Ngôn Ngữ Viết

BÀI LÀM

Câu 1:

– Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã sử dụng hệ thống thuật ngữ: Vốn chữ của tiếng ta, phép tắc của tiếng ta, bản sắc, tinh hoa, phong cách.

– Thay thế các từ: Vốn chữ của tiếng ta thay cho “từ vựng”; phép tắc của tiếng ta thay cho ngữ pháp.

– Sử dụng đúng các dấu câu: (:); ( ) hoặc (“”) và (…)

– Tách dòng và dùng số từ chỉ thứ tự

soan bai dac diem cua ngon ngu noi va ngon ngu viet
Soạn Bài Đặc Điểm Của Ngôn Ngữ Nói Và Ngôn Ngữ Viết | Văn Mẫu

Câu 2: Đặc điểm của ngôn ngữ nói trong văn bản viết Vợ nhặt (Kim Lân)

Dựng đối thoại giữa Tràng và cô gái, sử dụng ngôn ngữ nói của đời sống hàng ngày: mấy, có khối, nói khoác, sợ gì, đằng ấy, cười tít,…

Từ ngữ miêu tả cử chỉ, dáng điệu: cong cớn, ton ton, mắt cười tít,…

– Các từ hô gọi: kìa, này, nhà tôi ơi, đằng ấy,…

– Các từ tình thái: có khối… đấy, đấy, sợ gì,…

Thay đổi vai nói – nghe giữa Tràng và cố gái.

Câu 3:

Loading...

a) Lỗi thừa quan hệ từ: cần bỏ từ trong để có chủ ngữ và từ thì ; lỗi sử dụng ngôn ngữ nói trong văn bản: thay từ  hết ý bằng từ như  rất (đẹp) hoặc  vô cùng.

b) Lỗi sử dụng ngôn ngữ nói trong văn bản: Thay từ vống lên bằng từ  quá mức thực tế, thay vô tội vạ bằng vô căn cứ.

c) Bỏ từ sất, thay từ  thì (thứu 2) bằng từ đến. Tuy nhiên câu này cần thay đổi cả nội dung vì câu tương đối tối nghĩa.

>> XEM THÊM: Soạn Bài Hoạt Động Giao Tiếp Bằng Ngôn Ngữ

Soạn Bài Đặc Điểm Của Ngôn Ngữ Nói Và Ngôn Ngữ Viết | Văn Mẫu
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

soan bai noi dung va hinh thuc cua van ban van hoc

Soạn Bài Nội Dung Và Hình Thức Của Văn Bản Văn Học Lớp 10 | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Nội dung và hình thức của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *