Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 10 / Soạn Bài Hiền Tài Là Nguyên Khí Của Quốc Gia Lớp 10 | Văn Mẫu

Soạn Bài Hiền Tài Là Nguyên Khí Của Quốc Gia Lớp 10 | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia của Thân Nhân Trung(Bài làm của học sinh Phan Hồng Vân)

Đề bài: Soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia lớp 10

 

                              

BÀI LÀM

I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả

– Thân Nhân Trung (1418 – 1499), tự là Hậu Phủ, người làng Yên Ninh, huyện Yên Dũng (Bắc Giang).

– Ông đỗ Tiến sĩ năm 1469, là người nổi tiếng văn chương trong hội Tao đàn thời Hậu Lê, được Lê Thánh Tông tin dùng.

– Bài ký là 1 trong 82 bài văn bia ở Văn miếu (Hà Nội) được Thân Nhân Trung soạn năm 1442

2. Tác phẩm

a. Hoàn cảnh sáng tác:

 – Từ năm 1943, Triều Lê đặt ra lệ xướng danh, ban áo mũ, cấp ngựa, ăn yến, vinh quy bái tổ cho những người đỗ đạt cao nhằm khuyến khích nhân tài, phát triển giáo dục.

– Năm 1484 thời Hồng Đức,Thân Nhân Trung đó soạn bài kớ đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu đại bảo thứ ba, khắc trên bia tiến sĩ ở văn Miếu.

b. Thể loại:

     Văn bia: Là loại văn khắc trên bia đá nhằm ghi chép những sự việc trọng đại, hoặc tên tuổi những người có công đức lớn để lưu truyền cho đời sau.

c. Bố cục:

  – Đoạn 1: Từ đầu -> “…làm đến mức cao nhất”, nêu lên giá trị của hiền tài đối với đất nước.

  – Đoạn 2: Còn lại-> nêu ý nghĩa của việc dựng bia, khắc tên người hiền tài.

II. Đọc hiểu văn bản

1. Khẳng định vai trò, giá trị của Hiền tài

Hiền tài: là người có tài đức.

Nguyên khí: khí chất làm nên sự sống ban đầu.

 – Hiền tài chỉ những người tài cao, học rộng, có đạo đức.

– Hiền tài là nguyên khí của quốc gia: Khẳng định người hiền tài là khí chất làm nên sự sống còn và phát triển của xã hội, đất nước.

 Hiền tài có sự quyết định đến sự vinh suy của một đất nước, hiền tài dồi dào thì đất nước hưng thịnh, hiền tài cạn kiệt thì đất nước suy yếu. Như vậy muốn cho nguyên khí thịnh đất nước phát triển thì không thể không chăm chút bồi dưỡng nhân tài.

 – Triều đình trọng dụng người tài và sẵn sàng giao cho việc lớn.

2. Ý nghĩa, tác dụng của việc khắc bia ghi tên tiến sĩ:

– Khuyến khích nhân tài “khiến cho kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua”

Loading...

– Noi gương hiền tài ngăn ngừa điều ác, “kẻ ác lấy đó làm răn, người thiện theo đó mà gắng”

– Làm cho đất nước hưng thịnh, bền vững dài lâu “dẫn việc dĩ vãng, chỉ lối tương lai, vừa để rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu, vừa để củng cố mệnh mạch cho nhà nứơc”

3. Bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia ghi tên tiến sĩ

– Thời nào thì hiền tài cũng “là nguyên khí của quốc gia”, phải biết quý trọng nhân tài

– Hiền tài có mối quan hệ sống còn đối với thịnh suy của đất nứơc (đây là triều đại hoàng kim nhất của lịch sử chế độ phong kiến ở Việt Nam vì biết dùng và quý trọng hiền tài)

– Thấm nhuần quan điểm của nhà nước ta: giáo dục là quốc sách, trọng dụng nhân tài. Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh : một dân tộc dốtlàmột dân tộc yếu

4. Nghệ thuật

  – Lập luận chặt chẽ, giọng văn mạnh mẽ khẳng định vai trò quan trọng của nhân tài, nhấn mạnh vai trò của hiền tài.

  – Lập luận mạch lạc, thuyết phục, dễ hiểu.

  – Liệt kê trùng diệp.

III. Luyện tập

Lập sơ đồ kết cấu bài văn bia của Thân Nhân Tông

Vai trò quan trọng của hiền tài

                                                   ↓

Khuyến khích hìên tài

Việc đã làm Việc tiếp tục làm: khắc bia tiến sĩ

                                                   ↓

Ý nghĩa tác dụng của việc khắc bia tiến sĩ
Soạn Bài Hiền Tài Là Nguyên Khí Của Quốc Gia Lớp 10 | Văn Mẫu
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

soan bai noi dung va hinh thuc cua van ban van hoc

Soạn Bài Nội Dung Và Hình Thức Của Văn Bản Văn Học Lớp 10 | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Nội dung và hình thức của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *