Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 10 / Soạn Bài Khái Quát Văn Học Dân Gian Việt Nam Lớp 10 | Văn Mẫu

Soạn Bài Khái Quát Văn Học Dân Gian Việt Nam Lớp 10 | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam  (Bài làm của học sinh Đỗ Hồng Ngọc)

Đề bài: Soạn Bài Khái Quát Văn Học Dân Gian Việt Nam Lớp 10 | Văn Mẫu

Bài Làm

I. ĐẶC TRƯNG CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN:

Câu 1:  Đặc trưng cơ bản cua văn học dân gian:

a) Là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng( tính truyền miệng):

– Truyền miệng là đặc tính cơ bản hàng đầu của văn học dân gian. Truyền miệng khi sáng tác khi lưu truyền, trong thời gian và trong không gian từ đời này sang đời khác, từ nơi này qua nơi khác.

– Khi chưa có chữ viết, phương thức sáng tác và lưu truyền bằng miệng là duy nhất và tất yếu.

– Ngay cả khi đã có chữ viết, văn học dân gian đã được sưu tầm, ghi chép nhưng tính truyền miệng vẫn tiếp tục tồn tại

– Truyền miệng thể hiện trong quá trình diễn xướng: nói, kể, ngâm, hát, diễn…

b) Là sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể ( tính tập thể):

– Tác phẩm văn học dân gian là sản phẩm sáng tạo của nhiều người( tập thể), không thể biết được ai là tác giả, hoặc tác giả đầu tiên. Qúa trình sáng tác và hoàn thiện một tác phẩm văn học dân gian diễn ra như sau: cá nhân diễn xướng, tập thể hưởng ứng tham gia, truyền miệng trong dân gian. Quá trình truyền miệng lại được tu bổ, sửa chữa, thêm bớt cho hoàn chỉnh.

– Tác phẩm khuyết danh(truyện Nôm khuyết danh: Thạch Sanh, Tống Trân- Cúc Hoa, Phạm Tải- Ngọc Hoa,Lý Công…) là những tác phẩm thuộc bộ phận văn học viết trung đại, có tác giả nhưng vì những lí do nào đó mà giấu tên.

b) Văn học dân gian gắn bó trực tiếp và phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng( tính thực hành):

– Những sáng tác dân gian phục vụ trực tiếp cho từng nghành nghề: bài ca nghề nghiệp, bài ca nghi lễ.

 – Văn học dân gian đóng vai trò phối hợp hoạt động trong lao động, trợ hứng cho người đang chơi, cầu nối giao cảm với thần linh, tỏ tình, ru em, ru con…luôn luôn tồn tại và gắn bó với các sinh hoạt khác nhau trong đời sống công đồng-trong môi trường diễn xướng đặc thù của mình.

Câu 2: Hệ thống thể loại của văn học dân gian Việt Nam:

Câu 3: Những giá trị cơ bản của văn học dân gian Việt Nam:

a) Kho tri thức phong phú về đời sống các dân tộc (giá trị lịch sử và nhận thức):

– Văn học dân gian – kho tri thức phong phú về mọi lĩnh vực của đời sống : tự nhiên, xã hội, con người.

VD: Truyện cổ tích “Trầu cau” cho ta biết một phong tục trong văn hoá của người Việt: tục ăn trầu.

– Văn học dân gian thể hiện trình độ nhận thức và quan điểm tư tưởng của nhân dân lao động nên thường khác biệt, thậm chí đối lập với quan điểm của các giai cấp thống trị cùng thời

 VD: “ Con vua thì lại làm vua…

Con vua thất thế lại ra quét chùa”

          Được làm vua, thua làm giặc

       Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống

bVăn học dân gian có giá trị giáo dục sâu sắc về đạo lý làm người:

Loading...

– Tinh thần nhân đạo: tôn vinh giá trị con người (nhân văn), tình yêu thương con người, đấu tranh để tự bảo vệ và giải phóng con người khỏi bất công, cường quyền và bạo lực

– Hình thành những truyền thống tốt đẹp: tinh thần yêu nước, bất khuất chống ngoại xâm, lòng vị tha, tính cần kiệm, óc thực tiễn, tinh thần đấu tranh chống cái ác, cái xấu, cái lạc hậu trong xã hội.

– VD:

+ Văn học dân gian giáo dục tinh thần yêu nước: Truyền thuyết Thánh Gióng.

+ Văn học dân gian góp phần hình thành những phẩm chất tốt đẹp: Yêu đồng loại (“ lá lành đùm lá rách”); có hiếu với cha mẹ (“Công cha…Thái Sơn”); sự thuỷ chung (“thuyền về… đợi thuyền”).

c) Văn học dân gian có giá trị thẩm mĩ to lớn, góp phần quan trọng tạo nên bản sắc riêng cho nền văn học dân tộc.

– Nhiều tác phẩm trở thành mẫu mực nghệ thuật độc đáo để người đời sau học tập, yêu quý

– Đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn văn học dân tộc chưa có chữ viết

– Văn học dân gian là nguồn nuôi dưỡng, cơ sở của văn học viết, phát triển song song cùng văn học viết

– Các nhà văn, nhà thơ học được rất nhiều từ văn học dân gian.

VD:

– Nguyễn Du sáng tác Truyện Kiều học được rất nhiều từ ăn học dân gian.

          “ Vầng trăng ai xẻ làm đôi

       Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường”

                              (Truyện Kiều)

          “Vầng trăng ai xẻ làm đôi

        Đường trần ai vẽ ngược xuôi hỡi chàng

           Theo nhau một bước lên đàng

        Cỏ xanh hai dãy hai hàng châu sa”

                               (Ca dao)  

>> XEM THÊM: Soạn bài Ôn tập văn học dân gian việt nam

Soạn Bài Khái Quát Văn Học Dân Gian Việt Nam Lớp 10 | Văn Mẫu
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

soan bai noi dung va hinh thuc cua van ban van hoc

Soạn Bài Nội Dung Và Hình Thức Của Văn Bản Văn Học Lớp 10 | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Nội dung và hình thức của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *