Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 10 / Hướng Dẫn Soạn Bài Lập Kế Hoạch Cá Nhân Lớp 10 | Văn Mẫu

Hướng Dẫn Soạn Bài Lập Kế Hoạch Cá Nhân Lớp 10 | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Lập kế hoạch cá nhân (Bài làm của học sinh Nguyễn Nam Dương)

Đề bài: Hướng dẫn Soạn bài Lập kế hoạch cá nhân Lớp 10

Bài Làm

LUYỆN TẬP

Câu 1: 

– Đây là thời gian biểu trong một ngày. Nó không phải là bản kế hoạch cá nhân dự kiến làm công việc nào đó. Công việc chỉ nêu chung, không cụ thể, không có phần dự kiến hoàn thành công việc, kết quả cần đạt.

Câu 2: 

Kế hoạch cá nhân của bạn Thu chưa thể hiện được nội dung công việc (theo yêu cầu của một Đại Hội Chi đoàn) một cách đầy đủ. Công việc chưa được phân công cụ thể, chi tiết. Dự kiến thời gian còn chung chung. Có thể hoàn thiện lại như sau:

MẪU

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

 

Chi đoàn: ………………

Trường: ………………

Năm học: ………………

Người lập kế hoạch: Nguyễn Thị Thu

Chức vụ: Bí thư chi đoàn

I. Nội dung công việc.

1. Viết dự thảo báo cáo.

2. Dự kiến nội dung của đại hội và cách thức tiến hành.

3. Xin ý kiến của Ban chấp hành đoàn trường và GV chủ nhiệm.

4. Họp Ban chấp hành để phân công công việc.

II. Thời gian thực hiện

Hoàn thành trước kì đại hội.

soan bai lap ke hoach ca nhan
Hướng Dẫn Soạn Bài Lập Kế Hoạch Cá Nhân Lớp 10 | Văn Mẫu

Câu 3:

Loading...

MẪU

KẾ HOẠCH THAM GIA KHÓA TIN HỌC CỦA TRƯỜNG

ội dung công việc  

Yêu cầu

 

Cách thức thực hiên

 

 

Thời gian

 

Ghi tên đăng kí khóa học

 

 

 

 

Đăng kí với lớp trưởng

 

Trước thời hạn

 

Sắp xếp thời gian

 

Không trùng với thời gian chính khóa

 

Kiểm tra thời khóa biểu sắp xếp thời gian hợp lí

 

Trước khi đăng kí

 

Thuê máy để luyện thêm

 

Chỗ  thuê nhà rẻ, gần nhà

 

Thuê vào ngày chủ nhật

 

Trong quá trình học

 

Hướng Dẫn Soạn Bài Lập Kế Hoạch Cá Nhân Lớp 10 | Văn Mẫu
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

soan bai noi dung va hinh thuc cua van ban van hoc

Soạn Bài Nội Dung Và Hình Thức Của Văn Bản Văn Học Lớp 10 | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Nội dung và hình thức của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *