Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 10 / Soạn Bài Lập Luận Trong Văn Nghị Luận Lớp 10 | Làm Văn Mẫu

Soạn Bài Lập Luận Trong Văn Nghị Luận Lớp 10 | Làm Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Lập luận trong văn nghị luận. (Bài làm của học sinh Trần Văn Long)

Đề bàiSoạn Bài Lập Luận Trong Văn Nghị Luận Lớp 10

BÀI LÀM

I. KHÁI NIỆM VỀ LẬP LUẬN TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

* Đọc đoạn văn

– Mục đích của việc lập luận trong đoạn văn nhằm hướng tới mục đích là thuyết phục đối phương từ bỏ ý chí xâm lược (Nay các ông…)

– Để đạt được mục đích đó Nguyễn Trãi đã sử dụng ba lí lẽ dẫn chứng:

+ Người dùng binh giỏi là ở chỗ biết xét thời thế mà thôi.

+ Được thời có thế thì biến mất làm còn, hóa nhỏ thành lớn.

+ Mất thời không thế thì mạnh quay thành yếu, yên chuyển làm nguy, chỉ như khoảng trở bàn tay mà thôi.

=> Từ ba lí lẽ đó Nguyễn Trãi mới đi đến đích của lập luận: “Nay các ông…”

* Khái niệm lập luận: Lập luận là đưa ra các lí lẽ, bằng chứng nhằm dẫn dắt người nghe (đọc) đến  một kết luận nào đó mà người viết (nói) muốn đạt tới.

II. CÁCH XÂY DỰNG LẬP LUẬN

1. Xác định luận điểm

 Luận điểm là ý kiến thể hiện quan điểm tư tưởng trong bài văn nghị luận

– Văn bản bàn về thái độ tự trọng trong việc sử dụng tiếng mẹ đẻ.

– Quan điểm của tác giả đối với vấn đề đó: chỉ khi nào thật cần thiết mới dùng tiếng nước ngoài, còn bình thường phải dùng tiếng mẹ đẻ => Đó là thái độ tự trọng trong việc sử dụng tiếng mẹ đẻ đồng thời đảm bảo được quyền lợi được thông tin của người đọc.

– Tác giả đưa ra hai luận điểm:

+ Tiếng nước ngoài (tiếng Anh) đang lấn lướt tiếng Việt trong các bảng hiệu quảng cáo của nước ta.

+ Một số trường hợp tiếng nước ngoài đua vào báo chí một cách không cần thiết, gây thiệt thòi cho người đọc.

2. Xác định luận cứ

– Văn bản có sáu luận cứ:

+ Luận cứ của luận điểm 1: Tiếng nước ngoài (tiếng Anh) đang lấn lướt tiếng Việt trong các bảng hiệu quảng cáo của nước ta.

. Chữ nước ngoài chủ yếu là tiếng Anh, nếu có thì viết nhỏ đặt dưới chữ Triều Tiên.

. Đi đâu nhìn đâu cũng thấy nổi bật những bảng chữ Triều Tiên.

. Trong khi đó ở một vài thành phố của ta… như lạc sang nước khác.

+ Luận cứ của luận điểm 2: Một số trường hợp tiếng nước ngoài đua vào báo chí một cách không cần thiết, gây thiệt thòi cho người đọc.

. Có một số tờ báo tạp chí, số báo xuất bản bằng tiếng nước ngoài in rất đẹp.

. Nhưng các tờ báo phát hành… bài cần đọc.

. Trong khi đó ở ta, khá nhiều báo, kể cả một số tờ báo…bị thiệt mấy trang thông tin.

3. Lựa chọn phương pháp lập luận

– Văn bản 1: lập luận theo phương pháp diễn dịch và theo quan hệ nhân quả. Câu khái quát được đặt ở đầu đoạn, cac câu sau làm rõ cho câu khái quát. Câu đầu là nguyên nhân dẫn đến nhận định ở câu cuối.

– ở văn bản 2: lập luận theo phương pháp qui nạp và so sánh đối lập. Từ hai luận điểm tác giả đi đến kết luận.

– Một số phương pháp lập luận thường gặp:

+ Phép loại suy: là dựa vào sự so sánh hai hoặc hơn hai đối tượng chúng ta tìm ra được những thuộc tính giống nhau nào đó, từ đó suy ra các thuộc tính giống nhau khác. Kết quả của phép lập luận này thường mang tính ngẫu nhiên. Cho nên cần chú ý: Cần tìm ra nhiều thuộc tính giống nhau càng tốt, tìm ra được nhiều thuộc tính bản chất thì độ tin cậy càng cao.

VD: Gà là gia cầm có lông vữ và đẻ trứng. Ngan là gia cầm có lông vũ và đẻ trúng , có thể bay ngắn trên mặt đất.

+ Phép phản đề: là phương pháp xuất phát từ một kết luận có sẵn để suy ra một kết luận khác.

Loading...

+ Phép ngụy biện: là phương pháp xuất phát từ một thực tế hiển nhiên nào đó để suy ra những kết luận chủ quan nhằm bác bỏ ý kiến của đối phương. Kết luận chung có thể đúng về mặt hiện tượng, nhưng sai khi xem xét một cách toàn diện bản chất.

VD: Một hạt cát chưa phải là sa mạc, nhiều hạt cát cũng chưa phải là sa mạc, vô cùng nhiều hạt cát cũng chưa phải là sa mạc. Trên hành tinh này không hề có sa mạc.

III. LUYỆN TẬP:

1. Bài tập 1 SGK (Tr 111): 

– Luận điểm của lập luận: chủ nghĩa nhân đạo trong văn học trung đại rất phong phú, đa dạng.

– Các luận cứ của lập luận:

+ Các luận cứ lí lẽ: Chủ nghĩa nhân đạo biểu hiện ở lòng thương người; lên án tố coá những thế lực tàn bào chà đạp lên con người; khẳng định đề cao con người.

+ Các luận cứ thực tế khách quan: liệt kê các tác phẩm cụ thể giàu tínhư nhân đạo trong văn học trung đại Việt Nam từ văn học Phật giáo thời Lí đến các tác phẩm  thuộc giai đoạn văn học thế kỉ XVIII giữa thế kỉ XIX.

+ Phương pháp lập luận: lập luận theo phương pháp quy nạp

2. Bài tập 2:

a.   Đọc sách đem lại cho ta nhiều điều bổ ích.

–     Nâng cao tầm hiểu biết về tự nhiên, xã hội, hiểu biết về cuộc sống mọi mặt.

–     Đọc sách giúp ta khám phá chính bản thân mình.

–     Đọc sách sẽ chắp cánh cho những ước mơ, khơi nguồn cho những sáng tạo.

–     Đọc sách giúp cho việc diễn đạt (nói, viết) tốt hơn.

 

b.   Môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề.

–     Đất đai bị xói mòn, sạt lở, bị sa mạc hoá.

–     Không khí bị ô nhiễm.

–     Nguồn nước sạch bị nhiễm độc tố.

c.   Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng.

–     Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ.

–     Văn học dân gian là những tác phẩm truyền miệng từ đời này qua đời khác

–    Qua quá trình truyền miệng, những tác phẩm văn học dân gian có sự biến đổi -> dị bản

3. Bài tập 3

Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng. Văn học dân gian tồn tại và lưu hành theo phương thức truyền miệng. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa văn học dân gian và văn học viết. Các tác phẩm này ra đời khi chưa có chữ viết, thế nhưng, quá trình truyền miệng vẫn tiếp tục khi tác phẩm văn học dân gian được ghi chép lại. Nói truyền miệng là nói đến quá trình diễn xướng dân gian: nói, hát, diễn,… Tính truyền miệng làm nảy sinh một hệ quả đó là tính dị bản của các tác phẩm văn học dân gian. 

>> XEM THÊM: Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

>> XEM THÊM: Soạn Bài Lập Dàn Ý Bài Văn Nghị Luận

Soạn Bài Lập Luận Trong Văn Nghị Luận Lớp 10 | Làm Văn Mẫu
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

soan bai noi dung va hinh thuc cua van ban van hoc

Soạn Bài Nội Dung Và Hình Thức Của Văn Bản Văn Học Lớp 10 | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Nội dung và hình thức của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *