Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 7 / Hướng Dẫn Soạn Bài Liên Kết Trong Văn Bản Lớp 7 | Văn Mẫu

Hướng Dẫn Soạn Bài Liên Kết Trong Văn Bản Lớp 7 | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Liên kết trong văn bản (Bài làm của học sinh Nguyễn Lê Na)

Đề bài: Hướng Dẫn Soạn Bài Liên Kết Trong Văn Bản Lớp 7 | Văn Mẫu

Bài Làm

I. LIÊN KẾT VÀ PHƯƠNG TIỆN LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN

I. Liên kết và phương tiện liên kết trong văn bản

a) Nếu bố En-ri-cô chỉ viết mấy câu trên, thì En-ri-cô  chưa hiểu ý bố.

b) Vì các câu còn chưa có sự liên kết.

c) Muốn cho đoạn văn có thể hiểu được thì đoạn văn dễ hiểu thì phải có tính liên kết.

>> XEM THÊM: Soạn bài Quá trình tạo lập văn bản

2. Phương tiện liên kết trong văn bản

a. Đoạn văn (a) vì chưa thể hiện thái độ của người bố, cho nên En-ri-cô chưa hiểu được ý bố.

Sửa lại: Trước mặt cô giáo, con đã thiếu lễ độ với mẹ. Việc như thế con không bao giờ được tái phạm như nữa. Con phải nhớ rằng mẹ là người rất yêu thương con. Bố nhớ… con! Nhớ lại điều con làm, bố rất giận con. Thôi  trong 1 thời gian dài con đừng hôn bố: bố sẽ không vui lòng đáp lại cái hôn của con được.

b. Đoạn văn (b) thiếu sự kết nối giữa các ý, thiếu sự gắn bó chặt chẽ, thiếu phương tiện liên kết.

Sửa lại: Thêm vào “…Còn bây giờ giấc ngủ…”. Thay từ “đứa trẻ” bằng “con”.

c. Điều kiện để một văn bản có tính liên kết:

– Nội dung của các câu, các đoạn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau. Liên kết trong văn bản được thể hiện ở hai phương diện nội dung và hình thức.

– Các câu trong văn bản phải sử dụng phương tiện ngôn ngữ liên kết một cách thích hợp.

III. LUYỆN TẬP

soan bai lien ket trong van ban
Hướng Dẫn Soạn Bài Liên Kết Trong Văn Bản Lớp 7 | Văn Mẫu

Bài tập 1.

1-4-2-5-3.

Bài tâp 2.

Loading...

– Chưa có sự liên kết vì nội dung các câu chưa có sự gắn bó chặt chẽ, thống nhất với nhau.

Bài tập 3:

  1. Bà bà
  2. Bà cháu
  3. Cháu Thế là
  4. Bà 

Bài tập 4Nêu tách 2 câu văn ra khỏi VB thì có vẻ rời rạc . Nhưng để trong cùng đoạn văn cuối của VB thì thành 1 thể thóng nhất& làm cho đoạn văn chặt chẽ hơn….

Bài tập 5:  

– Có đủ trăm đốt tre rất đẹp nhưng chưa thể làm nên được cây tre, nhờ có phép thần của Bụt các đốt tre mới nối kết được với nhau làm thành cây tre kì lạ.

– Văn bản cũng vậy, có đủ các câu, các đoạn văn nhưng nếu giữa chúng không có sự liên kết về nội dung và hình thức thì không thể nào thành văn bản.

>> XEM THÊM: Soạn Bài Bố Cục Của Văn Bản

>> XEM THÊM: Soạn Bài Liên Kết Các Đoạn Văn Trong Văn Bản

Hướng Dẫn Soạn Bài Liên Kết Trong Văn Bản Lớp 7 | Văn Mẫu
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

soan bai tu dong nghia

Hướng Dẫn Soạn Bài Từ Đồng Nghĩa | Làm Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Từ đồng nghĩa (Bài làm của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *