Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 10 / Soạn Bài Thái Sư Trần Thủ Độ – Trích Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Soạn Bài Thái Sư Trần Thủ Độ – Trích Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Thái sư Trần Thủ Độ – Trích Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên (Bài làm của học sinh Ngô Quang)

Đề bài: Soạn bài Thái sư Trần Thủ Độ – Trích Đại Việt sử ký toàn thư

BÀI LÀM

I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Ngô Sĩ Liên người làng Chúc Lí huyện Chương Đức, nay là Chương Mĩ, tỉnh Hà Tây; ông đỗ tiến sĩ năm 1442, hiện ch­ưa rõ năm sinh và năm mất. Ngô Sĩ Liên giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành bộ Đại Việt sử kí toàn thư cả về phương pháp biên soạn và nội dung tác phẩm.

2. Có người hặc tội Trần Thủ Độ quyền hơn cả vua. Tr­ước mặt vua, Trần Thủ Độ xác nhận người hặc tội nói đúng và còn ban thưởng.

   Có người quân hiệu ngăn kiệu Linh Từ Quốc Mẫu, vợ Thủ Độ, không cho đi qua thềm cấm. Trần Thủ Độ khen người lính đó là biết giữ nghiêm phép tắc và ban thưởng cho.

   Quốc Mẫu, vợ Thủ Độ xin riêng cho một người làm chức quan nhỏ. Ông ra điều kiện người đó phải chặt ngón chân để phân biệt với các quan khác. Người kia kêu van xin thôi. Từ đấy không ai dám đến nhờ cậy, xin xỏ chức t­ước nữa.

   Thái Tông muốn phong cho An Quốc – anh của Thủ Độ làm tướng. Thủ Độ phản đối việc anh em trong gia đình cùng làm tướng, vì cho rằng như thế sẽ dễ kết bè đảng, bất lợi cho triều đình.

3. Kết hợp giữa biên niên với tự sự, bằng những tình huống bất ngờ, giàu kịch tính, những tình tiết ngắn gọn, cô đúc, sử gia đã khắc hoạ nổi bật chân dung nhân cách chính trực, chí công vô tư của Trần Thủ Độ.

 

4. Vị trí của đoạn trích: 

 – Trích ở quyển V- phần Bản kỷ trong Đại Việt sử kí tòan thư.

– Nội dung viết về Thái sư Trần Thủ Độ, một viên quan đầu triều của nhà Trần trong buổi đầu dựng nghiệp

5. Bố cục: 

+ Đoạn mở đầu: thời gian và sự kiện trọng đại (tương tự như bài Hưng Đạo Vương)

+ Bốn đoạn tiếp là bốn câu chuyện về Trần Thủ Độ.

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

Nhân vật Trần Thủ Độ được khắc họa qua các chi tiết:

– Chi tiết 1: Xử người hặc tội mình.

– Chi tiết 2: thái độ của Trần Thủ Độ với tên quân hiệu giữ thềm cấm.

– Chi tiết 3: Nhờ cậy xin chức tước

– Chi tiết 4: chống lại việc kéo bè kéo đảng đưa anh em, họ hàng vào giữ chức vụ

1. Nhân cách của Trần Thủ Độ:

– Ở chi tiết1: có người hặc tội Trần Thủ Độ với vua nhưng Trần Thủ Độ không biện minh cho bản thân và tỏ lòng thù oán kẻ hặc mình và công nhận lời nói phải và phát thưởng cho người dũng cảm vạch lỗi của mình

=> Ông là người phục thiện, công minh, độ lượng, có bản lĩnh.

– Ở chi tiết 2: Khi nghe vợ khóc và mách về tên quân hiệu ngăn không cho bước  qua thềm cấm. Ông không bênh vợ bắt tội tên quân hiệu và khen thưởng người  giữ đúng pháp luật.

=>  Ông là người tôn trọng pháp luật, không thiên vị người thân.

+ Ở chi tiết 3: Có người nhờ Linh Từ Quốc Mẫu xin cho làm chức câu đương. Trần Thủ Độ đã dạy cho tên này một bài học: muốn làm chức quan ấy hắn phải chặt một ngón chân để phân biệt với những người khác do xứng đáng mà được giữ

Loading...

=>  Ông gìn giữ sự công bằng của phép nước chứng tỏ sự chí công vô tư , cương quyết trừng trị nạn chạy chức, đút lót , hối lộ, dựa dẫm thân thích  .

+ Ở chi tiết 4: Khi vua muốn phong tước cho An Quốc, ông thẳng thắn trình bày quan điểm: chỉ nên lựa chọn người giỏi nhất, có thể là anh mình, có thể là mình, không nên hậu đãi cả hai anh em sẽ làm rối triều chính. Ông là người đặt việc công lên trên hết , không tư lợi, không kéo bè kết cánh.

=> Đó là con người thẳng thắn, độ lượng, nghiêm minh, chí công vô tư, không mảy may tư lợi cho bản thân và cho gia đình.

2. Nghệ thuật kể chuyện và khắc hoạ chân dung nhân vật:

– Xây dựng những tình huống giàu kịch tính, biết lựa chọn chi tiết đắt giá.

+ Tình huống thứa nhất: xung đột cao trào khi Trần Thái Tông đem người hặc đi theo đến kể lại lời hặc cho Trần Thủ Độ nghe. Nhưng cách giải quyết không theo lẽ thường là Trần Thủ Độ phân trần, trừng trị kẻ hặc tội mình mà ngược lại nhận lỗi và khen thưởng.

+ Tình huống thứ 2: vợ Trần Thủ Độ khóc lóc, nhưng cách giải quyết không theo lô gíc thông thường là bênh vợ, ngược lại ông thưởng  kẻ giữ đúng pháp luật.

+ Tình huống thứ 3: người đọc nhầm tưởng sự việc sẽ phát triển theo lô gích thông thường người này sẽ được làm chức câu đương theo đúng ý muốn của công chúa nhưng cách xử lí của ông khiến “tên kia … mới tha cho”

+ Tình huống thứ 4: Trần Thủ Độ không theo thói thường hân hoan khi anh, em người thân mình được trọng dụng, dễ kéo bè, kết cánh mà thẳng thắn đặt công việc quốc gia lên trên.

III. TỔNG KẾT

1. Nội dung:

Trần Thủ Độ: ứng xử khéo léo, tế nhị, nghiêm khắc. không tư lợi, thẳng thắn, cầu thị, độ lượng, nghiêm minh, chí công vô tư

=> Phẩm chất đáng quý .   

2. Nghệ thuật

– Viêt cô đọng, không miêu tả, phân tích tâm lý mà tính cách nhân vật vẫn được thể hiện sâu sắc.

– Lời kể khách quan, trung thực

– Cách kể hấp dẫn bất ngờ

>> XEM THÊM: Soạn Bài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Soạn Bài Thái Sư Trần Thủ Độ – Trích Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

soan bai noi dung va hinh thuc cua van ban van hoc

Soạn Bài Nội Dung Và Hình Thức Của Văn Bản Văn Học Lớp 10 | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Nội dung và hình thức của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *