Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 11 / Hướng Dẫn Soạn Bài Thao Tác Lập Luận So Sánh Lớp 11 | Văn Mẫu

Hướng Dẫn Soạn Bài Thao Tác Lập Luận So Sánh Lớp 11 | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Thao tác lập luận so sánh (Bài làm của học sinh Cẩm Ly)

Đề bàiHướng Dẫn Soạn Bài Thao Tác Lập Luận So Sánh Lớp 11

soan bai thao tac lap luan so sanh
Hướng Dẫn Soạn Bài Thao Tác Lập Luận So Sánh Lớp 11 | Văn Mẫu

BÀI LÀM

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH 

1. Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi phía dưới:

– Yêu người là truyền thống của văn học, Nhưng mỗi tác phẩm lại thể hiện khác nhau (Luận điểm)

– Giống: Cùng đề câp vấn đề con người.

– Khác:

+ Chinh phụ ngõm, Cung oỏn ngõm khúc: Nói về một lớp người (người phụ nữ có chồng đi chinh chiến xa, người cung nữ bị nha vua lạnh nhạt…)

+ Truyện Kiều: Nói đến một xó hội người( tài tử, giai nhân, lưu manh, quan lại lính tráng, dân thường, thầy tu..). Nâng cao lịch sử thơ ca.

+ Văn chiêu hồn: nói đến cả loài người lúc sống và như lúc chết.Mở rộng địa dư thơ ca vào tận cừi chết.

+ Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm mới bàn đến một hạng người

+ Truyện Kiều, Chiêu hồn cả loài người được bàn đến.

Rút ra kết luận: “ở đây nếu khen cái tài tổng hợp của anh” (Nguyễn Du) đã nhìn phong cảnh người trong những bức toàn đồ hay nên khen cái tính của anh bao trùm lên tất cả”.

– Văn chiêu hồn có một không hai trong nền văn học chúng ta (luận điểm)

+ Trước văn chiêu hồn không hề có tác phẩm nào, sau cũng không có.

+ Nếu Truyện Kiều nâng cao lịch sử thơ ca thì chiêu hồn mở rộng địa dư của nó qua một vùng xưa nay ít ai động tới: cõi chết

=> Cả hai luận điểm đều nhằm so sánh lòng thương người của Nguyễn Du trong Truyện Kiều, Văn chiêu hồn với tác phẩm văn chương như chinh phụ ngâm trong Cung oán ngâm. Mặt khác so sánh đối tượng phản ánh của Chiêu hồn với Truyện Kiều. Cách thức lập luận sử dụng lập luận so sánh.

2. Nhận xét

– Thực tế khi sáng tác thơ văn các nhà thơ cũng thường sử dụng so sánh, cách so sánh đó người ta gọi là so sánh tu từ. VD:

“Đôi ta như lửa mới nhen,/

Như trăng mới mọc như đèn mới khêu”

 Còn khi viết văn nghị luận người ta cũng sử dụng so sánh để làm sáng rõ làm chắc hơn luận điểm của mình. Người ta gọi đó là so sánh trong lập luận. Hay nói khác đi đó là thao tác lập luận so sánh.

– Lập lập so sánh là thao tác nhằm làm sáng rõ đối tượng đang nghiên cứu trong tương quan với đối tượng khác. So sánh đúng làm cho bài văn nghị luận sáng rõ cụ thể sinh động và có sức thuyết phục. Việc so sánh có tác dụng làm nổi bật tính chất đặc điểm, giá trị của mối sự vật hiện tượng.

II. CÁCH LẬP LUẬN SO SÁNH

– “Đêm tối ngày xưa đó”, là hình ảnh chỉ cuộc sống tăm tối của nhân dân dưới chế độ thực dân nửa phong kiến. Trong cuộc sống đó, Ngô Tất Tố đã “mở ra được những thực tế”. Phải chăng Ngô Tất Tố đã phản ánh hiện thực cuộc sống. Đó là nỗi thống khổ của người nông dân dưới chế độ sưu thuế ngặt nghèo của bọn thực dân và sự áp bức của giai cấp phong kiến địa chủ. “Một mình lụi hụi thắp nén hương để soi đường cho nhân vật của mình đi”. Bằng cách nói hình ảnh, Nguyễn Tuân đã khẳng định chỉ có Ngô Tất Tố thời ấy chứ không ai làm được là tố khổ cho người lao động, vạch trần bộ mặt tàn bạo của giai cấp thống trị và tay sai. Nguyễn Tuân đã nhằm mục đích khẳng định giá trị ngòi bút Ngô Tất Tố, nhà văn lão thành cách mạng già dặn viết về nông thôn.

– Nguyễn Tuân đã so sánh tác giả Tắt đèn với các tác giả khác. Họ cũng viết về nông thôn nhưng “nói năng khác ông”

+ Người ta bàn về cải lương hương ẩm (cách thay đổi ăn uống ở làng quê)

+ Người ta bàn về Ngư, Tiều, Canh, Mục (Nghề cá, kiếm củi, làm ruộng, đi ở).

Loading...

+ “Ngô Tất Tố thì xui người nông dân nổi loạn”

– Căn cứ quan niệm “soi đường”trờn

+ Loại chủ trương cải lương hương ẩm: họ cho rằng chỉ cần cải cách hủ tục, thỡ đời sống của người nông dân sẽ được nâng cao.

+ Loại người hoai cổ: họ chỉ cần trở về vơi cuộc sống thuần phác ngày xưa thỡ đời sống của người nông dân sẽ được cải thiện.

+ Quan niệm”soi đường”của Ngô Tất Tố: người nông dân phải đứng lên chống lại những kẻ áp bức bóc lột mỡnh.

– Mục đích của sự so sánh đó để làm nổi bật cái nhìn của Ngô Tất Tố. Đó là cái nhìn đúng bản chất cuộc sống. Ông đã chỉ ra mâu thuẫn cơ bản của đời sống xã hội Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945. Mâu thuẫn giữa dân tộc ta với thực dân đế quốc. Mâu thuẫn giữa nông dân và phong kiến địa chủ. Mâu thuẫn đó không thể điều hoà được.

=> So sánh giữa hai hay nhiều đối tượng để nhìn ra những nét khác nhau giữa chúng là tương phản.

 

* Yêu cầu khi lập luận so sánh

– Các sự vật, hiên tượng, tác phẩm… gọi chung là đối tượng mang ra so sánh phải có mối liên quan về một mặt hoặc phương diện nào đó.

 Ví dụ: Truyện Kiều, Văn chiêu hồn, với Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm.

Phải có chung là lòng yêu thương con người. So sánh Truyện Kiều với văn chiêu hồn ở phạm vi phản ánh. So sánh giữa Ngô Tất Tố với các nhà văn cùng thời ở nội dung viết về nông thôn Việt Nam thời kỳ 1930 – 1945.

– So sánh phải dựa trên tiêu chí: Lòng yêu thương con người và phạm vi phản ánh (ví dụ 1. Cái nhìn đối với người nông dân ở Ngô Tất Tố và các nhà văn cùng thời

=> Từ đó rút ra những nhận định đúng đắn và sâu sắc.

III. LUYỆN TẬP

– Nguyễn Trãi đã so sánh Bắc Nam trên các mặt

+ Văn hiến tác phẩm và người hiền có từ lâu, chẳng kém gì?

+ Về Sơn Hà cương vực “núi sông bờ cõi đã chia”. Mỗi đất nước đều có lãnh thổ riêng được quy định rõ ràng.

+ Phong tục tập quán của mỗi nước

+ Anh hùng hào kiệt (người tài giỏi) các triều đại: Triệu, Đinh, Lý, Trần đều sánh ngang với Đường, Hán, Tống, Nguyên chẳng thua kém gì.

– Từ sự so sánh, chúng ta hiểu được tác giả rút ra kết luận: Mỗi dân tộc đều có niềm tự hào riêng của mình, không ai có thể lấy sức mạnh để chèn, buộc dân tộc khác phải tuân thủ theo mình. Mặt khác những vấn đề về văn hiến, về phong tục tập quán, về núi sông bờ cõi, là những gì có bản sắc riêng, có quy định rõ ràng vô cùng thiêng liêng, Đại Việt quyết tâm gìn giữ. Nó khích lệ tinh thần ý thức dân tộc cho mọi người. Kẻ nào đi ngược lại nhất định sẽ vấp phải thất bại.

– Đoạn trích mở đầu bài Cáo. Nó thể hiện lập trường ý thức dân tộc. Nó là cơ sở của lẽ phải, niềm tin, là chân lý của chính nghĩa. Sức thuyết phục không chỉ ở nội dung mà còn ở hình thức lập luận. Đó là lập luận so sánh. Vừa là so sánh tương đồng và tương phản

+ Tương đồng: Cũng có nhân tài hào kiệt chẳng thua kém gì

+ Tương phản: Khác nhau về văn hiến phong tục tập quán, về núi sông bờ cõi…

 Vì thế đoạn văn có sức thuyết phục cao

>> XEM THÊM : Soạn Bài Thao Tác Lập Luận Phân Tích

Hướng Dẫn Soạn Bài Thao Tác Lập Luận So Sánh Lớp 11 | Văn Mẫu
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

soan bai khai quat van hoc viet nam

Soạn Bài Khái Quát Văn Học Việt Nam Lớp 11 Tiếp Theo |Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Khái quát văn học Việt Nam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *