Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 9 / Soạn Bài Tổng Kết Từ Vựng Tiếp Theo Lớp 9 | Làm Văn Mẫu

Soạn Bài Tổng Kết Từ Vựng Tiếp Theo Lớp 9 | Làm Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Tổng kết từ vựng (tiếp theo) (Bài làm của học sinh Lê Hồng Thắm)

Đề bài: Soạn Bài Tổng Kết Từ Vựng Tiếp Theo Lớp 9 | Làm Văn Mẫu

Bài Làm

V. TỪ ĐỒNG ÂM

Câu 1:

– Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau, không liên quan gì đến nhau.

– Phân biệt hiện tượng từ nhiều nghĩa với hiện tượng từ đồng âm: Hai từ đồng âm là hai từ có nghĩa hoàn loàn khác nhau, không có liên quan đến nhau, còn từ nhiều nghĩa chỉ là một từ.

>> XEM THÊM: Soạn Bài Sự Phát Triển Của Từ Vựng

Câu 2:

a, Từ lá ở đây là từ nhiều nghĩa:

Khi chiếc lá xa cành

Lá không còn màu xanh

Mà sao em xa anh

Đời vẫn xanh rời rợi.

(Hồ Ngọc Sờn, Gửi em dưới quê làng)

và trong: Công viên là lá phổi của thành phố.

Lá 1: nghĩa gốc

Lá 2 (lá phổi): mang nghĩa chuyển

b, Từ đường ở đây có hiện tượng từ đồng âm:

Đường ra trận mùa này đẹp lắm.

và trong: Ngọt như đường.

Đường 1: đường ra trận

Đường 2: như đường

VI. TỪ ĐỒNG NGHĨA

Câu 1: Là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau VD: mẹ và má, chết – hi sinh

Câu 2: Chọn cách hiểu d: “các từ đồng nghĩa với nhau có thể không thay thế được cho nhau trong nhiều trường hợp sử dụng”

Câu 3:

Xuân là một mùa trong năm đồng nghĩa  1 tuổi (lấy bộ phận để chỉ toàn thể – hình thức chuyển nghĩa theo hình thức hóan dụ)

– Từ xuân ở đây được sử dụng để tránh lặp từ, đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan của tác giả

VII. TỪ TRÁI NGHĨA

Câu 1: Là những từ có nghĩa trái ngược nhau xét trên một cơ sở chung nào đó

VD: già>< trẻ (độ tuổi)

Câu 2: cặp từ có quan hệ trái nghĩa:

Xấu – đẹp, xa – gần, rộng – hẹp

Câu 3:

– Các cặp từ trái nghĩa cùng nhóm với sống – chết: chiến tranh – hòa bình, đực – cái. Các cặp trái nghĩa này thể hiện hai khái niệm loại trừ nhau.

– Các từ trái nghĩa cùng nhóm với già – trẻ: yêu – ghét, cao – thấp, nông – sâu, giàu – nghèo. Các cặp từ trái nghĩa thang độ, thể hiện các khái niệm có tính thang độ (sự hơn kém), khẳng định cái này không có nghĩa là loại trừ cái kia.

Loading...

VIII.CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT CỦA NGHĨA TỪ NGỮ

Câu 1:

– Từ được coi là nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ bao hàm phạm vi nghĩa của 1 số từ khác

– Từ được coi là nghĩa hẹp khi phạm vi nghĩa của từ được bao hàm trong phạm vi nghĩa của từ khác

VD: Động vật: chú, mèo, gà, lợn

Câu 2:

– Từ đơn: từ gồm một tiếng.

– Từ phức: từ gồm hai hay nhiều tiếng.

– Từ láy: từ phức trong đó các tiếng láy âm với nhau. –

– Từ láy hoàn toàn: từ láy mà ưong đó các tiếng láy hoàn toàn âm thanh của nhau.

– Từ láy bộ phận: từ láy trong đó các tiếng láy lại một phần âm thanh của nhau.

– Từ láy âm: từ láy bộ phận trong đó các tiếng láy lại bộ phận âm đầu của nhau.

– Từ láy vần: từ láy bộ phận trong đó các tiếng láy lại bộ phận vần của nhau.

– Từ ghép: từ phức trong đó các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa

– Từ ghép đẳng lập: từ ghép trong đó các tiếng có quan hệ ngang bằng nhau về nghĩa.

– Từ ghép chính phụ: từ ghép trong đó các tiếng có quan hộ chính phụ với nhau về nghĩa

 

IX. TRƯỜNG TỪ VỰNG

Câu 1: Trường từ vựng là tập hợp tất cả những từ có một nột chung về nghĩa

VD: Trường từ vựng đồ dùng học tập: vở, sách bút…; trường từ vựng trạng thái tâm lí: buồn, vui,… Trường tự vựng của mắt: nhìn, ngó, ngắm,…

Câu 2: 2 từ cùng tường từ vựng là tắm – bể -> tăng giá trị biểu cảm của câu nói, tăng sức tố cáo tội ác thực dân Pháp

>> XEM THÊM: Soạn Bài Trường Từ Vựng

>> XEM THÊM: Soạn Bài Tổng Kết Từ Vựng

Soạn Bài Tổng Kết Từ Vựng Tiếp Theo Lớp 9 | Làm Văn Mẫu
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

Soạn Bài Kiểm Tra Về Thơ Và Truyện Hiện Đại | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Kiểm tra về thơ và truyện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *