Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 9 / Soạn Bài Tổng Kết Từ Vựng Lớp 9 | Làm Văn Mẫu

Soạn Bài Tổng Kết Từ Vựng Lớp 9 | Làm Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Tổng kết từ vựng (Bài làm của học sinh Lê Hồng Thắm)

Đề bài: Soạn Bài Tổng Kết Từ Vựng Lớp 9 | Làm Văn Mẫu 

Bài Làm

I. TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC

Câu 1:

– Từ đơn: từ do 2 tiếng tạo nên: gà, vịt…

– Từ phức: Do 2 hoặc nhiều tiếng tạo nờn: 2 loại

     + Từ ghép: được cấu tạo bởi những tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa: VD: nhà cửa…

      + từ láy: được cấu tạo bởi các tiếng có quan hệ với nhau về mặt âm VD: ầm ầm, rào rào…

>> XEM THÊM: Soạn Bài Sự Phát Triển Của Từ Vựng

Câu 2:

– Từ ghép: giam giữ, tươi tốt, cỏ cây, đưa đón, rơi rụng, mong muốn, bọt bèo, bó buộc, nhường nhịn, ngặt nghèo

– Từ láy: nho nhỏ, gật gù, lạnh lùng, xa xôi, lấp lánh

Câu 3:

– Từ láy: có sự giảm nghĩa so với nghĩa gốc: trăng trắng, đèm đẹp, nho nhỏ, lành lạnh, xâm xấp

– Từ láy có sự tăng nghĩa so với nghĩa gốc: sạch sành sanh, sát sàn sạt, nhấp nhô

II. THÀNH NGỮ

Câu 1: Là loại cụm từ có cấu tạo cố định biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh. Nghĩa của thành ngữ thường là nghĩa bóng

Câu 2: 

– Tổ hợp từ là thành ngữ: b, c, d, e

+ “Đánh trống bỏ dùi”: làm việc không đến nơi, bỏ dở, thiếu trách nhiệm

+ “Chó treo mèo đậy”: muốn giữ gỡn thức ăn với chó thỡ phải treo lờn, với mốo thỡ phải đậy lại

+ “Được voi đũi tiờn”: tham lam được cái này muốn cái khác hơn

+ “Nước mắt cá sấu”: sự thông cảm thương xót, giả dối nhằm đánh lừa

– Tục ngữ: “Gần mực…thỡ rạng”: hoàn cảnh, mụi trường XH có ảnh hưởng quan trọng  đến tính cách, đạo đức của con người.

Câu 3:

– Thành ngữ có yếu tố chỉ động vật:

+ Đầu voi đuôi chuột: công việc lúc đầu làm tốt nhưng cuối cùng lại không ra gì

+ Như chó với mèo: xung khắc, không hợp nhau

– Thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật:

+ Cây nhà lá vườn: những thức rau, hoa, quả do nhà trồng được (không cầu kì, bày vẽ)

+ Cưỡi ngựa xem hoa: việc làm mang tính chất hình thức, không có hiệu quả cao

soan bai tong ket tu vung
Soạn Bài Tổng Kết Từ Vựng Lớp 9 | Làm Văn Mẫu

Câu 4: 2 dẫn chứng việc sử dụng thành ngữ trong văn chương

Loading...

VD: Vợ chàng quỷ quái tinh ma

Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau

(Thuý Kiều báo oán báo ân)

“…cái con mặt sa gan  lim này”

“…tuồng mèo mả gà đồng

(Sùng bà nói về Thị Kính)

III. NGHĨA CỦA TỪ

Câu 1: Khái niệm: Nghĩa của từ là toàn bộ nội dung mà từ biểu thị

Câu 2: – Cách hiểu (a) đúng.

Nghĩa của từ mẹ là: “người phụ nữ, có con, nói trong quan hệ với con”

Câu 3: 

– (a) là cụm danh từ, không thể lấy một cụm danh từ để giải thích cho một tính từ (độ lượng).

– (b) là cách giải thích đúng là vì dùng các tính từ để giải thích cho một tính từ.

IV. TỪ NHIỀU NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ

Câu 1: Từ có thể có nhiều nghĩa do hiện tượng chuyển nghĩa tạo ra. Trong từ nhiều nghĩa có:

– Nghĩa gốc: nghĩa xuất hiện ban đầu, làm cơ sở dể hình thành cho các nghĩa khác.

– Nghĩa chuyển: nghĩa được tạo thành trên cơ sở nghĩa gốc.

Câu 2:

Từ hoa trong thềm hoa, lệ hoa được dùng theo nghĩa chuyển sang nó chỉ có nghĩa như vậy trong văn cảnh này, chưa có trong từ điển -> không được coi là hiện tượng chuyển nghĩa của từ.

>> XEM THÊM: Soạn Bài Trường Từ Vựng

>> XEM THÊM: Soạn bài Sự phát triển của từ vựng tiếp theo

Soạn Bài Tổng Kết Từ Vựng Lớp 9 | Làm Văn Mẫu
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

Soạn Bài Kiểm Tra Về Thơ Và Truyện Hiện Đại | Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Kiểm tra về thơ và truyện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *