Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 7 / Soạn Bài Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Tiếp Theo | Văn Mẫu Lớp 7

Soạn Bài Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Tiếp Theo | Văn Mẫu Lớp 7

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) (Bài làm của học sinh Nguyễn Thúy Vương)
Đề bài: Soạn Bài Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Tiếp Theo | Văn Mẫu Lớp 7

Bài Làm

I. Công dụng của trạng ngữ
Câu 1: Thành phần trạng ngữ có trong các ví dụ là:
a.
   – Thường thường, vào khoảng đó
   – Sáng dậy
   – Trên giàn hoa lí
   – Chỉ độ tám chín giờ sáng, trên nền trời trong trong

>> XEM THÊM: Soạn bài Ôn luyện về dấu câu

b. Về mùa đông
   Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, tức là thành phần không bắt buộc. Nhưng trong hai ví dụ trên, chúng ta không nên hoặc không thể lược bỏ trạng ngữ. Vì trạng ngữ bổ sung cho câu những thông tin cần thiết, làm cho câu miêu tả đầy đủ, thực tế, khách quan hơn. Trong nhiều trường hợp, nếu không có phần thông tin bổ sung ở trạng ngữ nội dung của câu sẽ thiếu chính xác (vd b). Trạng ngữ còn nối kết các câu văn trong đoạn văn, bài văn, làm cho văn bản mạch lạc. Nhiều trường hợp không thể bỏ Trạng ngữ được (vd a: 2 câu cuối). Tất cả Trạng ngữ trên góp phần làm cho nội dung của câu được đầy đủ chính xác và có tác dụng liên kết câu làm đoạn văn mạch lạc.
Câu 2: Vai trò của trạng ngữ giúp cho việc sắp xếp các luận cứ trong văn bản nghị luận tuân theo những trình tự nhất định về thời gian, không gian hoặc các quan hệ nguyên nhân – kết quả, suy lí,… và nó có vai trò quan trọng trong việc nối kết các câu, các đoạn, góp phần làm cho liên kết của văn bản chặt chẽ, mạch lạc.

them trang ngu cho cau tiep theo
Soạn Bài Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Tiếp Theo | Văn Mẫu Lớp 7

II. Tách trạng ngữ thành câu riêng
Câu 1: Câu in đậm là một trạng ngữ và được tách thành 1 câu riêng.
Câu 2: Việc tách như vậy để nhấn mạnh ý nghĩa của trạng ngữ, tạo nhịp điệu cho câu văn và có giá trị tu từ.
III. Luyện tập
Bài tập 1: Công dụng của trạng ngữ
   a) Ở loại bài thứ nhất …Ở loại bài thứ hai…  Trạng ngữ chỉ trình tự lập luận (nơi chốn)
   b)Đã bao lần …Lần đầu tiên chập chững bước đi … Lần đầu tiên tập bơi … Lần đầu tiên chơi bóng bàn … Lúc còn học phổ thông … Về môn hoá …  Trạng ngữ chỉ trình tự của các lập luận (thời gian)
Bài tập 2: Chỉ ra câu trạng ngữ được tách thành câu riêng. Nêu công dụng
    a) Năm 72. -> nhấn mạnh đến thời điểm hy sinh của nhân vật được nói đến trong câu trước đó.
   b) Trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những chữ đờn li biệt, bồn chồn. ->Trước hết có tác dụng làm nổi bật thông tin ở nồng cốt câu (Bốn người lính đều cúi đầu,tóc xoã gối.). Nếu không tách trạng ngữ ra thành câu riêng, thông tin ở nồng cốt có thể bị thông tin ở trạng ngữ lấn át (bởi vì ở vị trí cuối câu, trạng ngữ có ưu thế được nhấn mạnh về thông tin). Sau nữa, việc tách câu như vậy còn có tác dụng nhấn mạnh sự tương đồng của thông tin mà trạng ngữ biểu thị so với thông tin ở nồng cốt câu.

Loading...

Bài tập 3: Viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ về sự giàu đẹp của tiếng Việt có sử dụng trạng ngữ.
     Tiếng Việt ta rất giàu và đẹp. Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Thứ nhất, tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu. Thứ hai, tiếng Việt rất giàu chất nhạc, rành mạch trong lối nói, du dương, trầm bổng rất vui tai. Thứ ba, đây là một thứ tiếng có hệ thống nguyên âm và phụ âm khá phong phú. Vì những lý do trên, chúng ta có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng, tiếng Việt là một thứ tiếng giàu và đẹp như lời nhận xét của nhà nghiên cứu văn học Đặng Thai Mai.
Trạng ngữ: thứ nhất, thứ hai, thứ ba là trạng ngữ chỉ trình tự của các lập luận, làm cho đoạn văn mạch lạc.
Trạng ngữ: Vì những lí do trên là trạng ngữ chỉ lí do, có trạng ngữ này mới kết luận lại được vấn đề cần nhấn mạnh.

>> XEM THÊM: Soạn Bài Nghĩa Của Câu

>> XEM THÊM: Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu

>> XEM THÊM: Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu

Soạn Bài Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Tiếp Theo | Văn Mẫu Lớp 7
3.2 (63.33%) 6 votes
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

soan bai tu dong nghia

Hướng Dẫn Soạn Bài Từ Đồng Nghĩa | Làm Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Từ đồng nghĩa (Bài làm của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *