Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 7 / Soạn Bài Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Lớp 7 | Làm Văn Mẫu

Soạn Bài Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Lớp 7 | Làm Văn Mẫu

(Ngữ văn 7) – Em hãy soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu. (Bài soạn của em Nguyễn Vân Linh)
Đề bài: Soạn Bài Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Lớp 7 | Làm Văn Mẫu

Bài Làm

I. Đặc điểm của trạng ngữ
Câu 1: Xác định trạng ngữ:
    – (1) Dưới bóng tre xanh
    – (2) Đã từ lâu đời
    – (3) Đời đời, kiếp kiếp
    – (4) Từ nghìn đời nay

>> XEM THÊM: Soạn bài Ôn luyện về dấu câu

Câu 2: Trạng ngữ vừa tìm được bổ sung ý nghĩa cho câu như sau:
    – (1): Bổ sung thông tin về địa điểm.
    – (2), (3), (4): bổ sung thông tin về thời gian.
Câu 3: Có thể chuyển trạng ngữ trong các câu trên sang những vị trí khác nhau như sau:
  – Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang.
     -> Người dân cày Việt Nam, dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang.
     -> Người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang, dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời.
– Tre ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp.
     -> Đời đời, kiếp kiếp, tre ăn ở với người.
     -> Tre, đời đời, kiếp kiếp, ăn ở với người.
– Cối xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc.
    -> Từ nghìn đời nay, cối xay tre nặng nề quay, xay nắm thóc.
    -> Cối xay tre nặng nề quay, xay nắm thóc, từ nghìn đời nay.

Loading...
Soan Bai Them Trang Ngu Cho Cau
Soạn Bài Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Lớp 7 | Làm Văn Mẫu

II. Luyện tập:
Bài tập 1: Cụm từ “Mùa xuân” đóng vai trò:
    a. chủ ngữ (đầu câu), vị ngữ (giữa câu)
    b. trạng ngữ chỉ thời gian
    c. phụ ngữ của cụm động từ
    d. Câu đặc biệt.
Bài tập 2 + 3:
a.
như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết (Trạng ngữ chỉ cách thức)
khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi (Trạng ngữ chỉ thời gian)
trong cái vỏ xanh kia, dưới ánh nắng (Trạng ngữ chỉ không gian, nơi chốn)
vì cái chất quý trong sạch của Trời (Trạng ngữ chỉ nguyên nhân)
b.
với khả năng thích hợp với hoàn cảnh lịch sử như chúng ta vừa nói trên đây (Trạng ngữ chỉ phương tiện)

>> XEM THÊM: Soạn Bài Nghĩa Của Câu

>> XEM THÊM: Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu

>> XEM THÊM: Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu tiếp theo

Soạn Bài Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Lớp 7 | Làm Văn Mẫu
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

soan bai tu dong nghia

Hướng Dẫn Soạn Bài Từ Đồng Nghĩa | Làm Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Từ đồng nghĩa (Bài làm của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *