Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 7 / Hướng Dẫn Soạn Bài Từ Hán Việt Lớp 7 | Làm Văn Mẫu

Hướng Dẫn Soạn Bài Từ Hán Việt Lớp 7 | Làm Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Từ Hán Việt (Bài làm của học sinh)

Đề bài: Hướng Dẫn Soạn Bài Từ Hán Việt Lớp 7 | Làm Văn Mẫu

Bài Làm

I. ĐƠN VỊ CẤU TẠO TỪ HÁN VIỆT

Câu 1: 

a) Các tiếng Nam, quốc, sơn, hà nghĩa là:

Nam: Phương Nam

Quốc: nước

Sơn: núi

Hà: sông

b) Tiếng có thể dùng như một từ đơn để đặt câu, tiếng không có thể dùng như một từ đơn:

– Nam có thể dùng độc lập.

– quốc, sơn, hà phải đi với các yếu tố khác để tạo tử ghép.

Câu 2:

thiên niên kỉ, thiên lí mã. thiên : Năm

-(Lí Công Uẩn) thiên đô về Thăng Long.  Thiên (Thiên đô): Dời

II. TỪ GHÉP HÁN VIỆT

Câu 1:  Sơn hà, xâm phạm, giang san : Các tiếng có quan hệ bình đẳng => Từ ghép đẳng lập.

Câu 2:

a) Những từ ghép ái quốc, thủ môn, chiến thắng thuộc loại từ ghép chính phụ.

– Ái quốc, thủ môn, chiến thắng: Tiếng chính – tiếng phụ. Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau giống như từ ghép chính phụ thuần Việt.

b) Các từ thiên thư (trong bài Nam quốc sơn hà), thạch mã (trong bài Tức sự), tái phạm (trong bài Mẹ tôi) thuộc loại từ ghép chính phụ nhưng trật tự các tiếng ngược lại với từ ghép chính phụ thuần Việt: tiếng phụ đứng trước, tiếng chính đứng sau.

soan bai tu han viet
Hướng Dẫn Soạn Bài Từ Hán Việt Lớp 7 | Làm Văn Mẫu

III. LUYỆN TẬP

Bài tập 1: Phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm trong các từ ngữ sau:

Hoa (Hoa quả, hương hoa): một bộ phận của cây, có mầu sắc, hương thơm.

Hoa: (Hoa mỹ, hoa lệ): Đẹp

Phi (Phi công, phi đội): Bay

Loading...

Phi (Phi pháp, phi nghĩa): không

Phi (Cung phi, vương phi): Vợ thứ vua

Tham (Tham vọng, tham lam):

Tham (Tham gia, tham chiến): Dự.

Gia (gia chủ, gia súc): nhà

Gia (Gia vị, tăng gia): thêm.

Bài tập 2: Tìm từ ghép Hán Việt

– sơn hà, giang sơn, sơn lâm, sơn nữ…

– ái quốc, Tổ quốc, quốc gia, quốc hữu hoá, quốc tế, quốc sách, quốc hội, quốc ca, …

– cư: dân cư, định cư, luân cư, cư xá…

– bại: đại bại, thất bại, bại vong, bại chiến…

Bài tập 3: Sắp xếp

a) Các từ có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau: hữu ích, phát thanh, bảo mật, phòng hoả.

b) Các từ có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau: thi nhân, đại thắng, tân binh, hậu đãi…

Bài tập 4: Tìm từ ghép Hán Việt

– Phụ trước, chính sau: gia sư, học viện, goá phụ, tri thức, địa lý

– Chính trước, phụ sau: phòng bệnh, nhập gia, thủ môn, cách mạng, nhật mộ.

>> XEM THÊM: Soạn bài Từ Hán Việt tiếp theo

Hướng Dẫn Soạn Bài Từ Hán Việt Lớp 7 | Làm Văn Mẫu
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

soan bai tu dong nghia

Hướng Dẫn Soạn Bài Từ Đồng Nghĩa | Làm Văn Mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Từ đồng nghĩa (Bài làm của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *