Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 8 / Hướng Dẫn Soạn Bài Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản

Hướng Dẫn Soạn Bài Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản

(Soạn văn lớp ) – Em hãy soạn bài Soạn bài Xây dựng đoạn văn trong văn bản(Bài làm của học sinh Trần Hương Ly )
Đề bài: Hướng Dẫn Soạn Bài Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản

Bài Làm

I. THẾ NÀO LÀ ĐOẠN VĂN
Câu 1: Văn bản trên gồm 2 ý, mỗi ý được viết thành một đoạn văn:
   – Đoạn 1: Khái quát về nhà văn Ngô Tất Tố
   – Đoạn 2: Giới thiệu về tác phẩm Tắt đèn
Câu 2: Để nhận biết đoạn văn chúng ta dựa vào dấu hiệu hình thức:
   – Viết hoa lùi đầu dòng và chấm xuống dòng.
   – Mỗi đoạn văn thường gồm nhiều câu văn
Câu 3: Các đặc điểm cơ bản của đoạn văn:
   – Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, bắt đầu từ chữ viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng và thường biểu đạt một ý tương đối hoàn chỉnh. Đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành.

II. TỪ NGỮ VÀ CÂU TRONG ĐOẠN VĂN
1. Từ ngữ chủ đề và câu chủ đề của đoạn văn
   a. Trong đoạn văn thứ nhất: các từ ngữ duy trì ý tứ của toàn đoạn: Ngô Tất Tố, Ông, nhà văn, tác phẩm chính của ông
   b. Trong đoạn văn thứ hai, câu then chốt (câu chủ đề): Tắt đèn là tác phẩm tiêu biểu nhất của Ngô Tất Tố. Nó là câu chủ đề vì nó mang ý khái quát của cả đoạn.
   c.
     – Từ ngữ chủ đề là các từ ngữ được dùng làm đề mục hoặc các từ ngữ được lặp lại nhiều lần (thường là chỉ từ, đại từ, các từ đồng nghĩa) nhằm duy trì đối tượng được biểu đạt.
    – Câu chủ đề là câu mang nội dung khái quát, lời lẽ ngắn gọn, thường đủ hai thành phần chính và đứng ở đầu hoặc cuối đoạn văn.
2. Cách trình bày nội dung đoạn văn
   a.
    – Đoạn văn 1 (mục I) không có câu chủ đề, các ý được trình bày bình đẳng với nhau-> trình bày theo cách song hành.
    – Đoạn văn 2 (mục I) có câu chủ đề là câu 1 nằm ở đầu đoạn văn. các câu còn lại khái quát cụ thể hóa nội dung-> trình bày theo cách diễn dịch.
    – Đoạn văn 3 (mục II) có câu chủ đề nằm ở cuối đoạn. Các câu trước nó nêu ý cụ thể. câu chủ đề chốt lại (phụ – chính)-> trình bày theo cách quy nạp
   b.
     – Câu chủ đề Như vậy, lá cây có màu xanh là do chất diệp lục chứa trong thành phần tế bào đứng ở cuối đoạn.
     -> Đoạn văn trên được trình bày theo lối quy nạp
III. LUYỆN TẬP
Bài tập 1:
– Văn bản gồm 2 ý, mỗi ý được diễn đạt bằng một đoạn văn:
   + Thầy đồ chép văn tế của ông thân sinh
   + Gia chủ trách thầy đồ viết nhầm, thầy cãi liều “chết nhầm”
Bài tập 2:
   a. Đoạn diễn dịch vì có câu chủ đề (Trần Đăng Khoa rất biết yêu thương) đứng ở đầu đoạn.
   b. Đoạn song hành, không có câu chủ đề, có từ ngữ chủ đề: mưa
   c. Đoạn song hành, không có câu chủ đề, có từ ngữ chủ đề: Nguyên Hồng, ông
Bài tập 3:

Soan Bai Xay Dung Doan Van Trong Van Ban
Hướng Dẫn Soạn Bài Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản

Đoạn diễn dịch:
      Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Tinh thần ấy được thể hiện qua những cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đó là cuộc khởi nghĩa của Bà Trưng, vì trả thù chồng mà dấy quân báo nợ nước; là khởi nghĩa Bà Triệu, quyết quyét sạch giặc cỏ; và không thể không kể hai cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên vĩ đại của vị tướng tài ba Trần Hưng Đạo; đến vua Lê Lợi, dựng cờ khởi nghĩa, đánh tan quân Minh.
Đoạn quy nạp:
      Bà Trưng vì báo thù chồng mà dấy quân báo nợ nước; Bà Triệu người con gái xứ Thanh với bản lĩnh nam nhi lẫm liệt, đứng lên khởi nghĩa, với quyết tâm quyét sạch giặc cỏ; Trần Hưng Đạo hai lần chiến thắng lẫy lừng quân Mông – Nguyên… Đó là những cuộc kháng chiến vĩ đại mà dân tộc ta luôn khắc ghi. Những cuộc kháng chiến đó, khẳng định rằng lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
Bài tập 4:
– Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ: Thất bại và thành công là hai phạm trù hoàn toàn trái ngược nhau. Thành công có nghĩa là đạt được những kết quả tốt đẹp theo như ta mong muốn. Còn thất bại là những vấp ngã, là những khi khó khăn thử thách trong công việc, trong học tập hay trong cuộc sống. Hai phạm trù này đối lập hoàn toàn với nhau, tưởng chừng như không có mối quan hệ nào nhưng cha ông ta lại đúc kết ra rằng: Thất bại là mẹ thành công. Điều nay cho thấy giữa hai yếu tố này có mối quan hệ hữu cơ, mật thiết. Nói một cách khác đơn giản hơn: thất bại là một nhân tố tạo nên thành công. Và mỗi một người, trong cuộc sống này, để thành công được, dù ít dù nhiều, đều phải trải qua một vài lần thất bại. Vì thế đừng vì vấp ngã, thất bại mà nản chí, mà hãy biến những thất bại ấy thành động lực để tiến gần hơn đến sự thành công.
– Đoạn văn trên được trình bày theo lối diễn dịch, câu chủ đề nằm ở đầu đoạn.

Loading...

>> XEM THÊM: Soạn bài Quá trình tạo lập văn bản

>> XEM THÊM: Soạn Bài Liên Kết Các Đoạn Văn Trong Văn Bản

Hướng Dẫn Soạn Bài Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản
1 (20%) 1 vote
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

Soan Bai Luyen Tap Dua Cac Yeu To Tu Su Va Mieu Ta Vao Bai Van Nghi Luan

Soạn Bài Luyện Tập Đưa Các Yếu Tố Tự Sự Và Miêu Tả Vào Bài Văn Nghị Luận

(Soạn văn lớp 8) – Em hãy soạn bài Luyện tập đưa các yếu tố tự …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *