Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 8 / Soạn Bài Câu Cầu Khiến Lớp 8 Tập 2 | Làm Văn Mẫu

Soạn Bài Câu Cầu Khiến Lớp 8 Tập 2 | Làm Văn Mẫu

(Ngữ văn 8) – Em hãy soạn bài Câu câu khiến (Bài soạn của học sinh Phạm Thùy Linh)
Đề bài: Soạn Bài Câu Cầu Khiến Lớp 8 Tập 2 | Làm Văn Mẫu

Bài Làm

I. Đặc điểm hình thức và chức năng
Câu 1:
– Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cầu khiến :
+ Thôi đừng lo lắng. Cứ về đi (đoạn a).
+ Đi thôi con (đoạn b).
– Đặc điểm hình thức cho biết đó là câu cầu khiến: có các từ cầu khiến : đừng, … đi, thôi.
– Những câu cầu khiến trên dùng để:
+ Thôi đừng lo lắng. (khuyên bảo)
+ Cứ về đi. (yêu cầu)
+ Đi thôi con. (yêu cầu)

>> XEM THÊM: Soạn bài Câu trần thuật

>> XEM THÊM: Soạn bài Câu phủ định

>> XEM THÊM: Soạn Bài Câu Đặc Biệt

Câu 2:
– Khi đọc câu “Mở cửa!” trong (2), ta cần đọc với giọng nhấn mạnh hơn vì đây là một câu cầu khiến (khác với câu “Mở cửa!” trong (1) – câu trần thuật, đọc với giọng đều hơn).
– Trong (1), câu “Mở cửa!” dùng để trả lời cho câu hỏi trước đó. Trái lại, trong (2), câu “Mở cửa!” dùng để yêu cầu, sai khiến.
II. Luyện tập
Bài tập 1:
– Các câu trên là câu cầu khiến vì chúng có chứa các từ cầu khiến: hãy, đi, đừng.
– Chủ ngữ trong ba câu trên đều chỉ người đối thoại (Hay người tiếp nhận câu nói) hoặc một nhóm người trong đó có người đối thoại, nhưng có đặc điểm khác nhau.
   + Trong (a): Vắng chủ ngữ. Chủ ngữ đó chắc chắn chỉ người đối thoại, nhưng phải dựa vào ngữ cảnh của những câu trước đó người đọc mới biết cụ thể người đối thoại đó là: Lang Liêu
    + Trong (b): Chủ ngữ là ông giáo, ngôi thứ 2 số ít
    + Trong (c): Chủ ngữ là chúng ta, ngôi thứ nhất số nhiều (dạng gộp ngôi: có người đối thoại)
– Có thể thêm, bớt hoặc thay đổi chủ ngữ của các câu trên, về cơ bản nghĩa của các câu ít nhiều đều có sự thay đổi. Chẳng hạn:
    + Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên Vương / Con hãy lấy gạo làm bành mà lễ Tiên Vương (không thay đổi ý nghĩa mà chỉ làm cho đối tượng tiếp nhận được thể hiện rõ hơn và lời yêu cầu nhẹ hơn, tình cảm hơn).
    + Ông già hút trước đi / Hút trước đi (ý nghĩa cầu khiến dường như mạnh hơn, câu nói kém lịch sự hơn).
    + Nay chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được không / Nay cách anh đừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được không (thay đổi ý nghĩa cơ bản của câu, đối với câu thứ hai, trong số những người tiếp nhận lời đề nghị, không có người nói).

Loading...
soan bai cau cau khien
Soạn Bài Câu Cầu Khiến Lớp 8 Tập 2 | Làm Văn Mẫu

Bài tập 2:
– Có những câu cầu khiến sau:
   a) Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi.
   b) Các em đừng khóc.
   c) Đưa tay cho tôi mau!; Cầm lấy tay tôi này!
   Câu (a) có từ ngữ cầu khiến đi. Vắng chủ ngữ
   Câu (b) có từ ngữ cầu khiến đừng. Có chủ ngữ, ngôi thứ hai số nhiều.
   Câu (c) không có từ ngữ cầu khiến, chỉ có ngữ điệu cầu khiến, vắng chủ ngữ. Trong những tình huống cấp bách, gấp gáp đòi hỏi những người có liên quan phải có hành động nhanh và kịp thời thì câu cầu khiến phải rất ngắn gọn, vì vậy chủ ngữ chỉ người tiếp nhận thường vắng mặt.
Bài tập 3: Câu (a) vắng chủ ngữ, còn câu trong (b) có chủ ngữ (thầy em), ngôi thứ hai số ít. Nhờ có chủ ngữ câu trong (b) ý cầu khiến nhẹ hơn, thể hiện rõ hơn tình cảm của người nói đối với người nghe.
Bài tập 4:
Dế Choắt muốn Dế Mèn đào một cách ngạch từ ‘nhà’ mình sang ‘nhà’ của Dế Mèn (có mục đích cầu khiến).
Dế Choắt là vai dưới so với Dế Mèn (xưng là em và gọi Dế Mèn là anh) và lại là người yếu đuối, nhút nhát, vì vậy ngôn từ của Dế Choắt thường khiêm nhường, có sự rào trước đón sau (Dế Choắt : Song anh có cho phép nói em mới dám nói. Dế Mèn : Được, chú mày cứ nói thẳng thừng ra nào).
Trong lời Dế Choắt yêu cầu Dế Mèn, Tô Hoài không dùng câu cầu khiến (mà dùng câu nghi vấn : có hay là, không thể thay bằng hoặc là) làm cho ý câu cầu khiến nhẹ hơn, ít rõ ràng hơn. Cách dùng lời cầu khiến như thế rất phù hợp với tính cách của Dế Choắt và vị thế của Dế Choắt so với Dế Mèn.
Câu 5:
Câu “Đi đi con !” trong đoạn trích trên và câu “Đi thôi con.” (lời của nhân vật người mẹ trong phần cuối của truyện Cuộc chia tay của những con búp bê khác nhau về nghĩa (trong từng văn cảnh) nên không thể thay thế được cho nhau. Trong đoạn văn này, câu nói đó được người mẹ dùng để khuyên con hãy vững tin bước vào đời. Trái lại, trong trường hợp thứ hai của truyện Cuộc chia tay của những con búp bê, người mẹ bảo đứa con đi cùng mình. Tóm lại:
“Đi đi con !”: Chỉ có người con đi (Động viên, khích lệ)
“Đi thôi con.” : Người con đi và cả người mẹ cùng đi. (Yêu cầu con đi cùng mình)

>> XEM THÊM: Soạn bài Câu cảm thán

>> XEM THÊM: Soạn bài Câu ghép (tiếp theo)

>> XEM THÊM: Soạn Bài Câu Rút

Soạn Bài Câu Cầu Khiến Lớp 8 Tập 2 | Làm Văn Mẫu
Rate this post
Please follow and like us:
Loading...

Check Also

Soan Bai Luyen Tap Dua Cac Yeu To Tu Su Va Mieu Ta Vao Bai Van Nghi Luan

Soạn Bài Luyện Tập Đưa Các Yếu Tố Tự Sự Và Miêu Tả Vào Bài Văn Nghị Luận

(Soạn văn lớp 8) – Em hãy soạn bài Luyện tập đưa các yếu tố tự …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *