Home / Tag Archives: hồ chí minh

Tag Archives: hồ chí minh

Phân Tích Nghệ Thuật Trong Bài Thuế Máu | Làm văn mẫu

phân tích nghệ thuật trong bài thuế máu

(Văn mẫu lớp 8) –  Em hãy phân tích nghệ thuật trào phúng qua đoạn trích Thuế máu (Trích Bản án chế độ thực dân Pháp) Của Nguyễn Ái Quốc (Bài làm của học sinh) Đề bài: Phân Tích Nghệ Thuật Trào Phúng Trong Bài Thuế Máu (Bản Án Chế Độ Thực Dân …

Read More »

Soạn Bài Phong Cách Hồ Chí Minh | Làm Văn Mẫu

soan bai phong cach ho chi minh

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh của Lê Anh Trà (Bài làm của học sinh Đỗ Huyền Trang) Đề bài: Soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh  Bài Làm Câu 1: a) Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ có vốn kiến thức sâu rộng. …

Read More »