Home / Tag Archives: văn bản thuyết minh

Tag Archives: văn bản thuyết minh

Soạn Bài Tóm Tắt Văn Bản Thuyết Minh Lớp 10 | Làm Văn Mẫu

soan bai tom tat van ban thuyet minh

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Tóm tắt văn bản thuyết minh (Bài làm của học sinh Hoàng Hiền Lương) Đề bài: Soạn bài Tóm tắt văn bản thuyết minh Lớp 10                                  Bài làm: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH. – …

Read More »

Soạn Bài Tính Chuẩn Xác Hấp Dẫn Của Văn Bản Thuyết Minh

soan bai tinh chuan xac cua van ban thuyet minh

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh (Bài làm của học sinh Phạm Quỳnh Anh) Đề bài: Soạn bài Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh                                BÀI LÀM I. ÔN TẬP KIẾN THỨC VỀ VĂN …

Read More »